Logotip je simbol ili grafički znak koji predstavlja Vašu tvrtku, brand ili određeni proizvod. Može biti tekstualnog oblika, kao samostalni grafički znak ili kombinacija i jednog i drugog, ali najvažnije je da bude jasan i prepoznatljiv jer njegova uloga je trenutno prepoznavanje proizvoda ili usluge koju predstavlja. On treba biti jedinstven, originalan, lako čitljiv i prepoznatljiv, treba jasno razlikovati Vaš proizvod od drugih proizvoda na tražištu i samim time igra glavnu ulogu u stvaranju brenda i izgradnji imidža Vaše tvrtke ili određenog proizvoda koji predstavlja.

Na sljedećem linku možete i pogledati neke od logotipova koje smo radili.
GALERIJA RADOVA

Kako bismo Vam mogli poslati točnu cijenu izrade logotipa, pošaljite nam upit sa svim parametrima koje Vaš logotip treba sadržavati.
POŠALJITE NAM UPIT